Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte (1769-1821) 

Napoleon was al op jonge leeftijd heel belangrijk als militair leider van het Franse leger. Door zijn vele militaire successen bepaalde het Franse volk dat hij consul voor het leven zou worden. Maar dit was niet genoeg voor de ambitieuze Napoleon. Hij liet zich door de senaat tot ‘Keizer der Fransen’ uitroepen. Op 2 december 1804 kroonde Napoleon zichzelf in aanwezigheid van de Paus , tot keizer.

Zijn talent om grote organisaties (zijn legers) naar zijn hand te zetten heeft hij ook toegepast bij het invoeren van allerlei bestuurlijke vernieuwingen in de burgermaatschappij. In de door hem veroverde landen (waaronder Nederland) heeft Napoleon een strak geregeld en doeltreffend bewind nagelaten. Maar niet alles kon Napoleon naar zijn hand zetten.

Hij verkeek zich op de effecten van het blokkeren van de handel met Engeland en ook op de koude winter en de enorme afstanden in Rusland, vergeleken met die van westelijk Europa. Zijn traditionele manier om troepen ‘van het land’ te laten leven, dus door al plunderend op te marcheren, faalde in Rusland volledig vanwege de enorme omvang van zijn leger (500.000 man) en de Russische tactiek van de verschroeide aarde - wat betekent dat je alles verwoest wat je moet achterlaten voor de vijand.

De totaal mislukte veldtocht naar Rusland wakkerde de anti-Franse gevoelens in alle bezette landen aan. In 1813 werd daar de roep tot onafhankelijkheid steeds luider. In datzelfde jaar werd Napoleon bij Leipzig verpletterend verslagen door de legers van Oostenrijk, Pruisen, Rusland en Zweden. Napoleon moest afstand doen van de troon en werd verbannen naar Elba.

Tien maanden later ontsnapte Napoleon en keerde hij terug naar Parijs via de later naar hem vernoemde ‘Route Napoleon.’ Onderweg bleek dat de bevolking hem steunde en ook liepen de legeronderdelen, die hem moesten aanhouden, naar hem over.

Nadat Napoleon de macht weer had overgenomen besloten de toenmalige grote mogendheden op te treden tegen Napoleon. Daarvoor werden de vlakten ten zuiden van Waterloo uitgekozen. In 1815 werd Napoleon daar verslagen. Hij wilde naar de Verenigde Staten vluchten, maar werd tegengehouden door de Engelsen. Napoleon gaf zich over, moest voor de tweede keer afstand doen van de troon en dit keer voorgoed. Hij werd verbannen naar St. Helena, een afgelegen eilandje in de Atlantische Oceaan. Daar stierf hij op 51-jarige leeftijd.