Monument de Pyramide van Austerlitz


Herstelwerkzaamheden bovenste treden van de Pyramide


Het monument ‘de Pyramide van Austerlitz’ is opgebouwd uit zand en graszoden. Aanvankelijk rustten het bordes bij de toren en de (toen nog stenen) trap direct op de Pyramide. Het huidige bordes en de trap zijn bij de restauratie in 2007 op palen gezet om verzakking te voorkomen.

Bij het aanvullen rond het bordes is gekozen voor een lichter materiaal dan grond om zo het uitbuiken en verzakken te voorkomen. Doordat de Pyramide toch blijft zakken onder invloed van onder andere het weer, begonnen de 8 bovenste treden naar buiten te wijken. Dit gaf een gevaarlijke situatie naast het bordes. Een situatie die nu hersteld wordt.

Dat gekozen is voor juist de zomerperiode heeft er onder andere mee te maken dat het voor deze werkzaamheden niet te nat mag zijn. Net aangebrachte grond spoelt dan te snel weg waardoor de graszoden niet kunnen hechten.

Op 22 en 23 juli werden de bovenste treden bovenaan de Pyramide verwijderd en op 14 augustus zijn de nieuwe treden geplaatst. Dit werk werd verricht met een giga grote kraan. Een spectaculair schouwspel. 

Ondanks eventuele overlast door incidentele sluiting als de werkzaamheden gevaar konden opleveren voor onze gasten, gaf het echter ook een uniek inkijkje in de opbouw van de Pyramide en wat er allemaal bij komt kijken om het in stand te houden.

De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De Pyramide ziet er weer prachtig uit. Maar onderhoud zal altijd nodig blijven aan dit levende monument.