RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN


Herstelwerkzaamheden bovenste treden van de Pyramide


Het monument ‘de Pyramide van Austerlitz’ is opgebouwd uit zand en graszoden. Aanvankelijk rustten het bordes bij de toren en de (toen nog stenen) trap direct op de Pyramide. Het huidige bordes en de trap zijn bij de restauratie in 2007 op palen gezet.

Bij het aanvullen rond het bordes is gekozen voor een lichter materiaal dan grond om zo het uitbuiken en verzakken te verminderen. Doordat de Pyramide toch blijft zakken onder invloed van onder andere het weer, begonnen de 8 bovenste treden naar buiten te wijken. Dit gaf een gevaarlijke situatie naast het bordes. Een situatie die nu hersteld is.

In 2020 werden de bovenste treden van de Pyramide verwijderd en zijn nieuwe treden geplaatst. Dit werk werd verricht met een giga grote kraan. Een spectaculair schouwspel dat ook een uniek inkijkje gaf in de opbouw van de Pyramide en wat er allemaal bij komt kijken om deze in stand te houden.

De Pyramide is weer beter beschermd. Maar onderhoud zal altijd nodig blijven aan dit levende monument.