Pyramide van Austerlitz

Napoleon

Napoleon Bonaparte, die zichzelf in 1804 tot keizer van Frankrijk heeft uitgeroepen, vervangt in 1806 de Bataafse Republiek door het Koninkrijk Holland (1806-1810) en benoemt zijn broer Lodewijk tot koning van Holland.

Napoleon is echter ontevreden over de regering van zijn broer die naar zijn mening onvoldoende de Franse belangen in het oog houdt. In 1810 besluit de keizer daarom Nederland in te lijven en roept het Eerste Franse Keizerrijk uit (1810-1813).

De Franse Tijd eindigt als Napoleon in 1814 wordt verslagen bij Leipzig en verbannen wordt naar Elba. Willem I, zoon van stadhouder Willem V, is dan als ‘soevereine vorst’ op 30 november 1813 teruggekeerd naar Nederland.

Napoleon komt nog eenmaal terug uit zijn ballingschap, maar wordt in 1815 verpletterend verslagen door het Pruisische en Engelse leger in de slag bij Waterloo. Napoleon gaat dan opnieuw in ballingschap, ditmaal naar het eilandje Sint Helena.