Pyramide van Austerlitz

Auguste de Marmont

Generaal Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont (1774-1852) vergezelde als militair in 1798 Napoleon op diens veldtocht naar Egypte. In 1799 steunde hij Napoleon bij zijn staatsgreep in revolutionair Frankrijk. Napoleon bevorderde Marmont in 1800 tot generaal-majoor na de slag bij Marengo. Als generaal-gouverneur van Dalmatië wist Marmont de stad Ragusa te annexeren, waarna hij de eerste hertog van Ragusa werd.

Marmont kreeg in 1804 opdracht een leger van Franse en Bataafse (Nederlandse) soldaten te formeren met het oog op een mogelijke militaire invasie vanuit Engeland. Marmont koos daarvoor het open heidegebied bij Zeist, dat zich niet alleen goed leende voor het houden van militaire manoeuvres, maar dat ook voldoende schoon (drink)water kon leveren voor zijn leger van ca 18.000 man.

Nadat Marmont zijn opdracht had uitgevoerd liet hij zijn manschappen tegen de verveling in september 1804 een aarden monument opwerpen in de vorm van een piramide, geïnspireerd op de piramides van Gizeh. Op de top liet hij een houten obelisk plaatsen. Het werk was in 30 dagen klaar en op 12 oktober 1804 werd dit monument feestelijk geopend.

Marmont noemde de berg naar zichzelf: de Marmontberg. Later droeg hij het bouwwerk op aan  Napoleon. Het was koning Lodewijk Napoleon die in augustus 1806 het monument doopte tot de Pyramide van Austerlitz, een verwijzing naar de slag bij Austerlitz, die zijn broer zo glorieus had gewonnen. Austerlitz ligt in het huidige Tsjechië en heet tegenwoordig Slavkov.